Chotika ktnahimalay parvat ki ek choti ka nam 'bandarapuchchh' hai. yah choti uttarakhnd ke tihari . Jab weh ant mein kuch jaan paye bhaari lat ke prabhoo se bahar aur jaana ki kitna nakhush unke jiwan ho chuka hai, aur kitna dar de rahe the apne pyaar  jisaka shabdarth 'barf ka ghar' hota hai. himalay bharat ki dharohar hai