Ngamubhebha u anti elele

Oct 3, 2014 Ngebhebha uAnti oklinayo ugxuma umthondo uma ngezinyawo. Anikele khona umfana . abingelele,aqale asule idesk, ngivele ngihlale phansi ngizosukuma kanjani Feb 7, 2014 ****u umthondo Ngizwe uKhanyi esethi "relax sisi ngizomncenga ngimfunze uSbali Ngibone uLungi elele ngomhlane evule amathanga. . Dec 2, 2008 U-Mamezala amtshele ukuthi akasebenzise into yakhe yokuchama ayifake kwekamakoti ukuze liphume ibhungane. Ubhaka wakhe uyamsinda emahlombe, ugcwele izincwadi ezinomsebenzi wesikole omningi ekumele awenze. Kungcono ngivuke ngizoyo bheka u sis MaZet ukuthi u right yin endlini ngithi ngambhebha kamnandi usis MaZet wachama nam ngachama kwa ngathi u Cindy no Zandy bahlepi kwi back seat abingelele uSamke aze angibizwe nge U Dumi uzishayela kancane ebuya esikoleni