Diem trung tuyen sqct 2017


Giáo dục Thể chất. Xem diem chuan truong Truong Si Quan Chinh Tri - Dai Hoc Chinh Tri 2017 chính Sĩ Quan Chính Trị công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017 với mức điểm 31 Tháng Bảy 2017 Ngành học. . 1. Các ngành đào tạo đại học. 31 Tháng Bảy 2017 Các mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy - hệ Dân sự năm 2017 của Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa được Hội TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 (HỆ QUÂN SỰ) NĂM 2017. Khối ngành. Khối xét tuyển. 25 Tháng 2 2017 Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực 23 Tháng Sáu 2017 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-SQCT ngày 22/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Chính trị; 9, Phạm Thanh Điềm, 04/4/1989, 3/, CTV/c, QK7. Điểm chuẩn trúng tuyển cho tất cả các khối. Mã ngành. Điểm chuẩn